Якість:
Компетентність:
Якість та компетентність:
Сервіс протипожежного обладнання
Опосвідчення захисного одягу пожежного
Виконуємо опосвідчення захисного одягу пожежного (теплозахисних костюмів) відповідно до нормативних документів SOLAS 74/88, з поправками, MSC 98 (73) Міжнародного кодексу по системах пожежної безпеки IMO, MSC.1 / Циркуляра 1432, пар. 5.5.

Після закінчення перевірки видаємо оригінальний сертифікат опосвідчення на кожен ТЗК.
Опосвідчення захисного одягу стійкого до хімічної дії
Наша компанія виконує опосвідчення захисного одягу стійкою до хімічної дії. За результатами опосвідчення видається оригінальний сертифікат на кожен хімкостюм відповідно до нормативних документів SOLAS 74/88 (19.3.6.1).

Будь-які перевірки і ремонт костюмів виконуються згідно з інструкцією заводу-виготовлювача конкретного костюма. Перевірку герметичності костюма проводять шляхом подачі повітря в його порожнину. Якщо протягом однієї хвилини зниження тиску незначне, то костюм є герметичним. У разі значного зниження тиску, костюм піддається огляду, в результаті якого усуваються виявлені недоліки.

За результатами опосвідчення видається оригінальний сертифікат на кожен хімкостюм.
Технічне обслуговування та перевірка саморятівників
Ми виконуємо опосвідчення саморятівників на стислому повітрі постійного потоку і саморятівників з хімічно зв'язаним киснем і маятникової схемою дихання.

Саморятівник перевіряється один раз на рік відповідно до інструкцій заводів-виробників.

За фактом огляду видається оригінальний сертифікат на кожен прилад.
Опосвідчення та технічне обслуговування індивідуальних дихальних апаратів
Наша компанія здійснює опосвідчення і технічне обслуговування індивідуальних дихальних апаратів. Дихальний апарат розбирається фахівцями для огляду та очищення. Знайдені несправності усуваються. Зібраний апарат ми заряджаємо стисненим повітрям та перевіряємо на справність.

Після закінчення перевірки видаємо оригінальний сертифікат огляду на апарат.
Опосвідчення та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів
Виконуємо опосвідчення та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів.

Огляд та технічне обслуговування пожежного кран-комплекту здійснюється один раз на рік. Кран-комплект перевіряється при повністю розкатаному рукаві, який знаходиться під тиском. Якщо рукав має ознаки граничного стану, ми виконуємо вибракування з заміною на новий.

Всі дефекти усуваються в максимально короткі терміни для повернення всього протипожежного обладнання в стан готовності.
Технічне обслуговування та перевірка стаціонарних систем вуглекислотного пожежогасіння
Здійснюємо опосвідчення, технічне обслуговування та перевірку стаціонарних систем вуглекислотного пожежогасіння високого та низького тиску. По закінченні перевірки ми видаємо оригінальний сертифікат опосвідчення.

Всі необхідні види робіт, пов'язані з проведенням технічного обслуговування стаціонарних систем пожежогасіння, проводяться відповідно до інструкцій виробників, а також відповідно до нормативних документів MO MSC/1/Circ.1318 і MSC/1/Circ. 1432.
Перевірка стаціонарних систем пожежогасіння розпорошенням водою та водяним туманом
Виконуємо технічне обслуговування та перевірку стаціонарних систем пожежогасіння розпорошенням водою та водяним туманом. По закінченні перевірки ми видаємо оригінальний сертифікат опосвідчення.

Технічне обслуговування та інтервали перевірок здійснюються відповідно до нормативних документів:
1. MSC / 1 / Circ. 1 432
2. SOLAS reg.II-2 / 14.2.2
3. MSC./Circ.1516
Технічне обслуговування та перевірка стаціонарних систем порошкового пожежогасіння
Виконуємо технічне обслуговування та перевірку стаціонарних систем порошкового пожежогасіння. Всі роботи по обслуговуванню і перевірці проводиться відповідно до MSC / 1 / Circ. 1432. За закінчення перевірки ми видаємо оригінальний сертифікат опосвідчення.


Технічне обслуговування та перевірка стаціонарних систем пінного пожежогасіння
Здійснюємо технічне обслуговування та перевірку стаціонарних систем пінного пожежогасіння. Всі роботи по обслуговуванню та перевірці проводяться відповідно до нормативів та технологічних інструкцій виробників. По закінченні перевірки ми видаємо оригінальний сертифікат опосвідчення.
Технічне обслуговування і перевірку стаціонарних систем аерозольного пожежогасіння
Здійснюємо технічне обслуговування і перевірку стаціонарних систем аерозольного пожежогасіння.

Судова система об'ємного аерозольного пожежогасіння має низку переваг у порівнянні з іншими системами: вага системи становить 10-15% від ваги аналогічної газової системи, вартість на 50-60% нижче, вона не токсична і монтаж системи можливий без виведення судна з експлуатації. Система складається з генераторів вогнегасного аерозолю, щита управління і сигналізації, щита проміжних реле, електричних ланцюгів і світлових і звукових оповіщувачів. Всі роботи по обслуговуванню та перевірці проводиться відповідно до циркуляру MSC / 1/1432, та Кодексу IMO FSS.
Опосвідчення та технічне обслуговування посудин, що працюють під тиском
Проводимо опосвідчення та технічне обслуговування посудин, що працюють під тиском.

Огляд балонів включає в себе:
  • Огляд зовнішньої і внутрішньої поверхні посудини;
  • Гідравлічне випробування;

Сервіс протипожежного обладнання